รายะเอียดผลงาน : รายการ 1st Imperial Swimming Championship ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และเหรียญทอง
จากการแข่งขัน รายการ 1st Imperial Swimming Championship ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัญชพร ผ่านสำแดง ชั้น ป.4/10 เข้าแข่งขันว่ายน้ำ รายการ 1st Imperial Swimming Championship ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รางวัลดังนี้ 1 ถ้วยรางวัล นักกัฬายอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง รายการ ฟรีสไตล์ 25 เมตร, ฟรีสไตล์ 50 เมตร และกรรเชียง 25 เมตร 1 เหรียญเงิน รายการผีเสื้อ 50 เมตร 2 เหรียญทองแดง รายการกบ 25 เมตร และผีเสื้อ 25 เมตร
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved