รายะเอียดผลงาน : ประกวดเขียนเรียงความ "แม่ของฉัน" รางวัลดีเยี่ยม
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 20 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ รางวัลดีเยี่ยม
จากการแข่งขัน ประกวดเขียนเรียงความ "แม่ของฉัน"
สถานที่แข่งขั้น โดยประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถาบันภาษาไทยครูลิลลี่
รายละเอียด ด.ญ. พชรมน สมาร์ท รางวัลดีเยี่ยม ประกวดเขียนเรียงความ "แม่ของฉัน" ปีการศึกษา 2564
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved