รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันแมท RSU FAI - FAH by TTB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ เหรียญทอง เทควันโด
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง เทควันโด
จากการแข่งขัน การแข่งขันแมท RSU FAI - FAH by TTB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ
สถานที่แข่งขั้น ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนัช โพธิสกุล ชั้น ป.5/15 EP ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภท 9 - 10 ปี ชาย รุ่น I น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม ในการแข่งขันแมท RSU FAI - FAH by TTB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved