รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ 1s Imperial Swimming Championship นักกีฬายอดเยียม และเหรียญรางวัล
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ นักกีฬายอดเยียม และเหรียญรางวัล
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ 1s Imperial Swimming Championship
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กัญชพร ผ่านสำแดง ป.4/10 ได้รางวัล 1 ถ้วยรางวัล นักกีฬายอดเยียม 3 เหรียญทอง รายการฟรีสไตล์ 25 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร และกรรเชียง 25 เมตร 1 เหรียญเงิน รายการผีเสื้อ 50 เมตร 2 เหรียญทองแดง รายการกบ 25 เมตร และ ผีเสื้อ 25 เมตร จากการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ 1s Imperial Swimming Championship ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved