รายะเอียดผลงาน : โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
จากการแข่งขัน โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
สถานที่แข่งขั้น โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
รายละเอียด 1. ด.ช. อุกฤษฎ์ สุภาพ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 2. ด.ช. มิเคเล่ คาบิเลส เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 3. ด.ช. วัทธิกร อ่อนสำลี เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 4. ด.ญ. ปาณิสรา คำน้อย เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 5. ด.ช. ปองคุณ ประชุมเทศ เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 6. ด.ช. มิคาเอล คาบิเลส เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved