ภาพกิจกรรม : กิจกรรมมอบโล่ แก่คุณครูผู้เกษียณอายุงาน และมอบแหวนผู้มีอายุงาน 25ปี ประจำปีการศึกษา2564 วันที่ 29 มีนาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved