ผลงานและความภาคภูมิใจ
ผลงานทั้งหมด
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สัั้น ม.1-ม.3
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง๕ณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เหรียญทองแดง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่้งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) ป.1-ป.3
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved