ผลงานและความภาคภูมิใจ
รางวัลเหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ป.1 - ป.3ASMOPSS THAILAND 2023
28 กันยายน 2566
รางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์ ป.1 - ป.3ASMOPSS THAILAND 2023
28 กันยายน 2566
ผ่านคัดเลือก ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ผ่านคัดเลือก ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
28 กันยายน 2566
รางวัลเหรียญทอง เทควันโด Bangkok International Taekwondo Cup 2023
22 กันยายน 2566
รางวัลรองชนะเลิศอันดัน 2การแข่งขันกีฬาดำน้ำ Finswinmming championship
22 กันยายน 2566
รางวัลคณิตคิดเร็ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และประเภทคณิตศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขัน The International Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2023
22 กันยายน 2566
รองชนะเลิศ (เกียรตินิยมอันดับ 2) ระดับเกรด 1มาตรฐานการปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม”
22 กันยายน 2566
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล กีฬาเทศบาลนครปากเกร็ด
22 กันยายน 2566
ผ่านการสอบคัดเลือก ค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2566
22 กันยายน 2566
รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
25 สิงหาคม 2566
รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.ลีก ต้านยาเสพติด ต้านยาเสพติด รุ่น 18 ปี ปีการศึกษา 2566
13 กันยายน 2566
รางวัลชมเชย การแข่งขัน STAEM4INNOVATION 9.9 ปล่อยของ
8 กันยายน 2566
พิธีลงนามความร่วมมือ กับ โรงเรียน Sanchahu High School of Chengdu Eastern New Area ประเทศจีน
18 กันยายน 2566
รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอล อบจ.นนทบุรี ต้านยาเสพติด รุ่น 14 ปี
18 กันยายน 2566
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีคมนาคมกวางตุ้ง
12 กันยายน 2566
การแข่งขันฮับกิโดแมทเพื่อฝันวันเกียรติยศ ครั้งที่ 13
18 กันยายน 2566
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Future Innovators ระดับ SeniorWorld Robot Olympiad 2023
8 กันยายน 2566
ว่ายน้ำรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพลศึกษา
27 กรกฎาคม 2566
เหรียญทอง การแข่งขันว่ายน้ำ
15 สิงหาคม 2566
เหรีญทองและเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด The 6th Heroes Takewondo International Championship
17 กรกฎาคม 2566
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2การแข่งขัน Kasetsart Taekwondo Championship 2023
14 กรกฎาคม 2566
3 เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำNakhonpathom Swimming CUP ครั้งที่ 2
13 กรกฎาคม 2566
3 เหรียญเงินจากการแข่งขันว่ายน้ำ นครปฐมสวิมมิ่งคัพ
12 กรกฎาคม 2566
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการสานฝันการบินครั้งที่ 15
17 กรกฎาคม 2566
เหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำ Nong Khae Championship 2023
1 กรกฎาคม 2566
3 รายการแข่งขัน ว่ายน้ำหญิง
19 มิถุนายน 2566
โครงการประกวดออกแบบแผนที่ภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยโดยนิตยสาร เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ประเทศไทย
19 มิถุนายน 2566
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 8-9 ปีชาย ในการแข่งขันว่ายน้ำการแข่งขันว่ายน้ำ GC Thailand Swimming Championship 2023
19 มิถุนายน 2566
รางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 2
8 พฤษภาคม 2566
100 คะแนน O-net ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 รายวิชาภาษาอังกฤษ
21 เมษายน 2566
เกียรติบัตร การสอบวัดความรู้คณิตศาสตร์ IMAS (International Mathematics Assessments for Schools)
21 เมษายน 2566
เหรียญทอง การแข่งขันกีฬายูยิตสู รุ่น 12-13 ปี ชาย
21 เมษายน 2566
โรงเรียนชลประทานวิทยาเป็น 1 ใน 10 โรงเรียนเครือข่ายในโครงการสนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน (STEAM4INNOVATOR CENTER)
9 กันยายน 2566
ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยจงซาน (มหาวิทยาลัยซุนยัดเซน)
6 เมษายน 2566
ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าค่าย ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. (ค่าย2)
27 กุมภาพันธ์ 2566
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง การสอบแข่งขันวิชาการ รอบที่1 ปีการศึกษา 2566
18 กุมภาพันธ์ 2566
ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวันรพีวิชาการ
17 กุมภาพันธ์ 2566
1 เหรียญทอง, 3 เหรียญทองแดง 1 ถ้วยรางวัลคะแนนรวมการแข่งขันว่ายน้ำ KMUTNB Swimming Championship 2023
17 กุมภาพันธ์ 2566
เหรียญทอง NATHTACHAI TAEKWONDO CHAMIONSHIP
17 กุมภาพันธ์ 2566
เหรียญทองแดง Freestyle 50 M การแข่งขันว่ายน้ำ SAMUTSAKHON OPEN 2022
17 กุมภาพันธ์ 2566
ชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 (เทียนนกแก้วเกมส์)
10 มกราคม 2566
5 รายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
27 กุมภาพันธ์ 2565
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน งานศิลปะหัตถกรมมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70
27 มกราคม 2566
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน แข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
26 มกราคม 2566
ได้รับรางวัลเหรีญทองชนะเลิศ อันดับที่ 15 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6
27 มกราคม 2566
โรงเรียนชลประทานวิทยา ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand STEM Coding & Robotics 2023
21 มกราคม 2566
เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ การแข่งขันทางวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7
26 มกราคม 2566
เหรียญเงินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
26 มกราคม 2566
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง International Young Mathematicians Convention 2022
15 ตุลาคม 2565
การแข่งขันวิชาการโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
21 ธันวาคม 2566
ชนะเลิศอันดับ 1SINGHA Junior Golf Ranking Central Region
4 มกราคม 2566
ชนะเลิศอันดับ 27 th TJGGA - Optimist Junior Golf Talent Year 2021 - 2022 Race#7
4 มกราคม 2566
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก 2565-2569 สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
20 มิถุนายน 2565
เหรียญทอง 23 รายการ เหรียญเงิน 3 รายการ เหรียญทองแดง 4 รายการ งานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
2 ธันวาคม 2565
MOU ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชลประทานวิทยากับโรงเรียน Sanchahu มณฑลเสฉวน
20 ธันวาคม 2565
1 เหรียญทองแดง ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร การแข่งขัน Samutsakhon open 2022
20 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 1 รายการ เหรียญทองแดง 2 รายการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
17 ธันวาคม 2565
แผนกปฐมวัย เหรียญทอง 2 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
17 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 6 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
15 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
15 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนศิลป์-ดนตรี-นาฏศิลป์ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 8 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
13 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 1 รายการ / เหรียญเงิน 2 รายการ / เหรียญทองแดง 1 รายการ และ รางวัลเข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
15 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แผนกประถมศึกษา เหรียญทองแดง 1 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
14 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกประถมศึกษา เหรียญทอง 2 รายการ และเหรียญเงิน 1 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
15 ธันวาคม 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหรียญทอง 5 รายการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
13 ธันวาคม 2565
ได้อันดับที่ 23 จาก 108 โรงเรียนการแข่งขันตอบปัญหาภาษไทย เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
17 ธันวาคม 2565
นักกีฬายอดเยียม และเหรียญรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ 1s Imperial Swimming Championship
2 ธันวาคม 2565
เหรียญทองแดง Bangkok Open internationl taekwondo championship 2022
2 ธันวาคม 2565
ชนะเลิศอันดับ 1 และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ในการแข่งขัน 2ND SDU TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2022
15 พฤศจิกายน 2565
เกียรติบัตรการสอบแข่งขันงานวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี 2565
2 ธันวาคม 2565
ลงนามความร่วมมือทางการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา
9 สิงหาคม 2565
รับมอบป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Tase)
5 กันยายน 2565
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น งานวันการศึกษาเอกชน 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
สอบผ่านค่าย 2 สอวน. สาขาภูมิศาสตร์
2 ธันวาคม 2565
ชนะเลิศ ในการประกวดคัดไทยโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 256
5 กรกฎาคม 2565
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา
22 สิงหาคม 2565
ผ่านการสอบเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
2 มิถุนายน 2565
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลงานยอดนิยมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ Science is out there (วิทย์ติดเลนส์)
17 สิงหาคม 2565
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวงดนตรีสากล Parkkret City Music Award ประจำปี 2565
2 สิงหาคม 2565
ชมเชย “Space Youth Challenge 2022 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ”
2 พฤศจิกายน 2565
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ว่ายน้ำ Swim Star 2022และ การแข่งขันว่ายน้ำ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15 สิงหาคม 2565
เหรียญทอง เทควันโด การแข่งขันแมท RSU FAI - FAH by TTB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ
2 สิงหาคม 2565
เกียรติบัตรการสอบแข่งขันASMOPSS 2022 ในวิชาคณิตศาสตร์
21 สิงหาคม 2565
เกียรติบัตร ASMOPSS 2022 วิชาวิทยาศาสตร์
21 สิงหาคม 2565
เหรียญทอง ว่ายน้ำรายการ BLITZ SMIM MOM
12 สิงหาคม 2565
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร
1 กันยายน 2565
นักกีฬายอดเยี่ยม รายการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด
1 กันยายน 2565
ชนะเลิศ งานประกวดวงดนตรีระดับมัธยม"แจ้งเกิด"
16 กันยายน 2565
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 "Central Ayutthaya Music Contest 2022"
2 ตุลาคม 2565
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม และเหรียญทอง รายการ 1st Imperial Swimming Championship ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
1 ธันวาคม 2565
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามด้วยวาจานานาชาติเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศไทย
10 พฤศจิกายน 2565
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ปี การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ด้วย Application Kanitkingdom
1 ธันวาคม 2565
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น 2565 งานวันการศึกษาเอกชน
10 กุมภาพันธ์ 2565
เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดงการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 9th (IYMC Mathematica) 2022
15 ตุลาคม 2565
รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันเขียนเรียงความในโครงการ “อนาคตมดน้อย เรียงร้อยสะท้อนสังคม”
30 พฤศจิกายน 2565
สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. สาขาภูมิศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
30 พฤศจิกายน 2565
รางวัลครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
20 มิถุนายน 2563
รางวัลเกียรติยศ บุคคลตัวอย่างแห่งปี มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
20 มิถุนายน 2564
ชนะเลิศอันดับ 1 (800 เมตร) และ รองชนะเลิศอันดับ 2 (400 เมตร) ในท่า Freestlyeการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
20 มิถุนายน 2564
รางวัลดีเยี่ยมประกวดเขียนเรียงความ "แม่ของฉัน"
20 มิถุนายน 2564
ได้รับทุนเรียน 4 ปี การสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศจีน
20 มิถุนายน 2564
ได้รับการคัดเลือกเข้า โครงการเยาวชน AFS
20 มิถุนายน 2564
เหรียญทอง และ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ สพป. นนทบุรี เขต 2
10 มิถุนายน 2564
เหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ การแข่งขันทางวิชาการ สพป. นนทบุรี เขต 2
10 มิถุนายน 2564
เหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
10 มิถุนายน 2564
เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
10 มิถุนายน 2564
เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
10 มิถุนายน 2564
นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียง คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชน
10 มิถุนายน 2564
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น แผนกมัธยมศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2565
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น แผนกปฐมศึกษา
10 กุมภาพันธ์ 2565
ครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น แผนกปฐมวัย
10 กุมภาพันธ์ 2565
รองชนะเลิศอันดับ 1เดินแบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
รองชนะเลิศอันดับ 3ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1เทควันโด
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
6 เหรียญทองว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
รองชนะเลิศอันดับ 2ว่ายน้ำ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1ขี่ม้านานาชาติ
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1เทนนิสเยาชนประเทศไทย
12 กุมภาพันธ์ 2563
ชนะเลิศอันดับ 1เทนนิสเยาชนประเทศไทย
12 กุมภาพันธ์ 2563
100 คะแนนเต็ม O-NETO-NET
12 กุมภาพันธ์ 2563
รองชนะเลิศอันดับ 3บัลเลย์
2 มกราคม 2563
เหรียญรางวัลสอบ Asian Science and Mathematics Olympiad
3 มกราคม 2563
เหรียญรางวัลสอบ Asian Science and Mathematics Olympiad
3 มกราคม 2563
เหรียญรางวัลสอบ Asian Science and Mathematics Olympiad
3 มกราคม 2563
รองชนะเลิศอันดับ 1เทควันโด
3 มกราคม 2563
รองชนะเลิศอันดับ 1เทควันโด
3 มกราคม 2563
รองชนะเลิศอันดับ 1เดินแบบ
30 มิถุนายน 2562
เหรียญทอง กีฬาเทควันโด รายการ THE BEST FIGHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
17 พฤศจิกายน 2563
รองชนะเลิศอันดับที่2การแข่งขันเทควันโด
11 สิงหาคม 2562
ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ
31 สิงหาคม 2562
เหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำ
5 กันยายน 2562
ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำ The 2nd NS Championships 2019
5 กันยายน 2562
เหรียญทองการแข่งขันเทควันโด
5 กันยายน 2562
รางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตคิดเร็วภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย
3 กันยายน 2562
เหรียญทอง การแข่งขันยิวยิตสู
28 สิงหาคม 2562
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
22 สิงหาคม 2562
รางวัลชนะเลิศการประกวดเดินแบบรุ่นอายุ 3 - 9 ปี
22 สิงหาคม 2562
รางวัลมหาเทพศิลป์
21 สิงหาคม 2562
รางวัลเชิดชูเกียรติ การแข่งขันยุวทูตสร้างสรรค์ความดีต่อสังคม
19 สิงหาคม 2562
รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันเทนนิสสุพรรณบุรีจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพ
2 สิงหาคม 2562
รองชนะเลิศอันดับที่ 3การแข่งขันว่ายน้ำระดับเยาวชน
9 กรกฎาคม 2562
ชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันว่ายน้ำ ACSP SWIMMING CHAMPIONSSHIP
5 กรกฎาคม 2562
รองชนะเลิศอันดับที่2 การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
27 มิถุนายน 2562
รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขัน Singha - ISF Junior Golf Open
18 มิถุนายน 2562
เหรียญเงิน การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
17 มิถุนายน 2562
เหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติก ยิมแดนซ์
15 มิถุนายน 2562
รางวัลชมเชย การแข่งขัน Gen The Beat World Tour 2019
14 มิถุนายน 2562
รางวัลชมเชย การแข่งขัน CSTD Thailand Grand Prix 2019
14 มิถุนายน 2562
เหรียญเงิน การแข่งขันว่ายน้ำ
6 มิถุนายน 2562
เหรียญทองแดง การแข่งขันยูยิตสู
6 มิถุนายน 2562
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด
1 มกราคม 2562
ชนะเลิศ การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
2 มิถุนายน 2562
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดแชมเปี้ยนชิฟ 2019
16 มีนาคม 2562
เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโดแชมเปี้ยนชิฟ 2019
16 มีนาคม 2562
เหรียญทอง อันดับที่ 2โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว Thailand-Cambodia Mathematics and Mental Arithmetic Competition 2019
6 เมษายน 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดงเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญเงิน เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญเงิน เทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดงเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดงเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
เหรียญทองแดงเทควันโด รายการหนองแขมแชมเปี้ยนชิฟ
26 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูสอนดี
16 มกราคม 2562
ครูเพชรน้ำหนึ่ง
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ครูดีเด่น
16 มกราคม 2562
ผู้บริหารดีเด่น
16 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
19 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
16 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
16 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
19 มกราคม 2562
สอบคัดเลือกรอบที่ 2 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
19 มกราคม 2562
เหรียญทองการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่้งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editer ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) ป.1-ป.3
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพรธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันเดี่ยวชลุ่ยเพียงออ ป.1- ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองแดงการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(science show) ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองแดงการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง๕ณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
23 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6เหรียญทองแดง
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ)ป.1-ป.3
23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงินการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
23 พฤศจิกายน 2561
เหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
23 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
27 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สัั้น ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2561
ชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2561
ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน 3 ทักษะ ตอบคำถาม เขียนตามคำบอก อ่านออกเสียงการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ปี 2561
7 พฤศจิกายน 2561
ชมเชยการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ ครั้งที่ 5
7 พฤศจิกายน 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1
5 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Year 5
21 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Level 3
21 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Level 3
21 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Level 2
21 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Level 2
21 กันยายน 2561
SliverThai ASMO Science Ranking Level 2
21 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Level 1
21 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Level 1
21 กันยายน 2561
MeritThai ASMO Science Ranking Level 1
21 กันยายน 2561
BronzeThai ASMO Science Ranking Level 1
21 กันยายน 2561
BronzeThai ASMO Science Ranking Level 1
21 กันยายน 2561
BronzeThai ASMO Science Ranking Level 1
21 กันยายน 2561
SliverThai ASMO Science Ranking Level 1
21 กันยายน 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภททีม
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภททีม
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตร เหรียญทอง คณิตคิดเร็วประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภททีม
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภททีม
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภททีม
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตศาสตร์ประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตคิดเร็วประเภททีม
24 สิงหาคม 2561
รางวัลชมเชยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
28 สิงหาคม 2561
เกียรติบัตรคณิตคิดเร็วประเภทเดี่ยว
24 สิงหาคม 2561
เหรียญทองกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
เหรียญเงิน
11 สิงหาคม 2561
เหรียญเงินกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
เหรียญทองแดงกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
เหรียญทองแดงกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
เหรียญทองแดงกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
เหรียญทองแดงกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
เหรียญทองแดงกีฬาเทควันโด
11 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 1กีฬาฮ๊อกกี้ AYHL
24 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาสตร์คิดเร็ว
24 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 2คณิตศาสตร์คิดเร็ว
24 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 2 คณิตศาสตร์ เลขโจทย์ และคณิตคิดเร็ว
24 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 1คณิตศาสตร์และคณิต เลขโจทย์
24 สิงหาคม 2561
ชนะเลิศอันดับ 1คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับนานาชาติ 2018
24 สิงหาคม 2561
ผู้กำกับนักศึกษาวินชาทหารพิเศษดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
2 สิงหาคม 2561
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1คัดไทย
17 กรกฎาคม 2561
เหรียญทองแดงชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
23 กันยายน 2560
เหรียญเงินชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
12 สิงหาคม 2560
เหรียญทองชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
12 สิงหาคม 2560
อันดับ 1 การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2560
5 สิงหาคม 2560
เหรียญทองคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
6 เมษายน 2560
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
6 เมษายน 2560
ชนะเลิศคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
6 เมษายน 2560
เหรียญทองคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
6 เมษายน 2560
รองชนะเลิศเหรียญทองรายการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-6
16 พฤศจิกายน 2558
เหรียญเงินรายการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป4.-ป.6
4 พฤศจิกายน 2558
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการ แข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
21 ธันวาคม 2558
เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับที่ 3รายการ แข่งขัน A-MATH ระดับชั้น ป.4-6
21 ธันวาคม 2558
เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดัน 6รายการ แข่งขัน คอมพิวเตอร์โปรแกรม PowerPoint ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทองแดงรายการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
4 พฤษภาคม 2558
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 16 ปี รายการลูกช้างคัพ
22 สิงหาคม 2558
เหรียญเงินรายการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3
13 มีนาคม 2558
รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน อายุไม่เกิน 9 ปี
22 มิถุนายน 2558
รองชนะเลิศอันดับ 2การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน อายุไม่เกิน 9 ปี
22 มิถุนายน 2558
รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภทชาย
19 ตุลาคม 2558
รองชนะเลิศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภทชาย
19 ตุลาคม 2558
รองชนะเลิศกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภทชาย
19 ตุลาคม 2558
รองชนะเลิศอันดับ 1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 14 ปี
9 กันยายน 2558
รองชนะเลิศอันดับ 1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ อายุไม่เกิน 14 ปี
9 กันยายน 2558
รองชนะเลิศอันดับ 1กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)
9 กันยายน 2558
ชนะเลิศเหรียญเงินกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียน-นักศึกษา
29 สิงหาคม 2558
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 14 ปี รายการลูกช้างคัพ
22 สิงหาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทองกีฬาเทควันโด กีฬานักเรียน-นักศึกษา
29 มีนาคม 2558
รองชนะเลิศ ระดับ 3กีฬาบาสเกตบอล รายการ Sponsor Basketball Thailand Championship
25 สิงหาคม 2558
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันประกวดมารยาทไทย
17 กรกฎาคม 2558
รองชนะเลิศอันดับ 1การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
17 กรกฎาคม 2558
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่แปลภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษา
25 สิงหาคม 2558
รองชนะเลิศการแข่งขันประกวดมารยาดไทย
17 กรกฎาคม 2558
ชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล รายการ MONO BASKET BALL DREAM
2 กรกฎาคม 2558
ชนะเลิศบาสเกตบอล รายการ TOP FLIGHT
30 พฤษภาคม 2558
เหรียญทองแดงการแข่งขัน So-duku
21 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันมารยาทไทย
18 กุมภาพันธ์ 2558
ชนะเลิศอันดัน 2การกีฬาบาสเกตบอล ครั้งที่ 2 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
3 มีนาคม 2560
เหรียญเงินรายการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6
16 พฤศจิกายน 2558
เหรียญทอง อันดับ ที่ 2การแข่งขัน มารยาทไทย ม.ต้น
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
21 ธันวาคม 2558
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน So-duku
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทองรายการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-3
18 ธันวาคม 2558
หรียญทอง อันดับที่ 2 แข่งขัน ตอบปัญหาดาราศาสตร์
21 ธันวาคม 2558
รางวัลเหรียญเงินรายการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
28 กุมภาพันธ์ 2558
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดเล่านิทานคุณธรรมชาดก ชั้นมัธยมศึกษา
23 สิงหาคม 2558
ชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 12 ปี รายการลูกช้างคัพ
22 สิงหาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 3การประกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม.4-6
21 มีนาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 1รายการ แข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 1การตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.4-6
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดัน 2รายการ แข่งขัน ซูโดกุ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเทวันโด กีฬา นักเรียน-นักศึกษา
29 สิงหาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเทวันโด กีฬา นักเรียน-นักศึกษา
29 สิงหาคม 2558
เหรียญทองรายการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
4 พฤศจิกายน 2558
เหรียญทองรายการเดี่ยวขิม 7 หย่อง ป.1-ป.6
4 พฤศจิกายน 2558
เหรียญเงินรายการขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศรายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
4 พฤศจิกายน 2558
เหรียญทองแดง รายการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
2 มีนาคม 2560
รางวัลเหรียญเงินรายการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเครียง ป.4-ป.6
4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2รายการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ ป.1-ป.6
4 พฤศจิกายน 2558
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1รายการแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-6
4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลชนะเลิศรายการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-3
11 พฤศจิกายน 2558
รองชนะเลิศอันดับ 3รายการขับร้องเพลงสากล เพศ หญิง ม.1-3
16 พฤศจิกายน 2558
ชนะเลิศหรียญทอง อันดับที่ 1การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศหรียญทอง อันดับที่ 1การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (Splling Bee)
21 ธันวาคม 2558
รางวัลหรียญทองแดงการแข่งขัน ภาษาอังกฤษ(Crossword Game)
21 ธันวาคม 2558
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
21 ธันวาคม 2558
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน อ่านออกเสียงและจับความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
21 ธันวาคม 2558
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน อ่านออเสียงและจับความ ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6
21 ธันวาคม 2558
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1การแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
21 ธันวาคม 2558
รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน แต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ประเภททีม)
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1การแข่งขัน ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1 การแข่งขัน ประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย
21 ธันวาคม 2558
เหรียญเงิน อันดับ ที่ 2การแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียน ม.ต้น
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1การแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียน ม.ปลาย
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1การแข่งขัน สวดมนต์ทำนิงสรภัญญะ ม.ต้น
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับ ที่ 1การแข่งขัน สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ม.ปลาย
21 ธันวาคม 2558
เหรียญเงิน ได้ลำดับที่ 6การแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3
2 มีนาคม 2560
เหรียญเงินการแข่งขัน So-duku
21 ธันวาคม 2558
ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขัน So-duku
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับ2การแข่งขัน So-duku
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน A-Math
21 ธันวาคม 2558
รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน A-Math
21 พฤศจิกายน 2558
เหรียญทอง อันดับ 3 การแข่งขัน A-Math
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทองการแข่งขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ป.1-6
18 ธันวาคม 2558
เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม1-3
18 ธันวาคม 2558
เหรียญเงินการประกวดโครงงานการแแกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3
18 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับ 2การแข่งขันประติมากรรมในหัวข้อ มหัศจรรย์ วันคริสมาส
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 2อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
21 พฤศจิกายน 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 1แข่งขัน CROSSWORD ระดับชั้น ม.1-3
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 1การประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ม.1-3
21 ธันวาคม 2558
เหรียญเงินการประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น ม.1-3
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 2การประกวดอ่านออกเสียงและจับใจความ ม.1-3
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 1การตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม1.-3
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 2การปรกวดแต่งบทร้อยกรอง ระดับชั้น ม1.-3
28 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทอง อันดับที่ 2การตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับชั้น ม.4-6
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 2การประกวดอ่านออกเสียงและจับใจความ ระดับชั้น ม.4-6
21 ธันวาคม 2558
เหรียญทอง อันดับที่ 1การประกวดท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6
28 กุมภาพันธ์ 2560
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันแปรรูปอาการ ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติมนท้องถิ่น ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการแข่งขันประดิษ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 4การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 7การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 4การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 8การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘บท) ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 9การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 13การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.5
19 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 5การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
19 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศการแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
18 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
ได้รับถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวผลการแข่งขันรายการชิงแชป์ภาคกลาง Tiger thai song ki toung cup ครั้งที่ 12
20 สิงหาคม 2559
โล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการ
19 สิงหาคม 2559
รางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Chang The World Speech Contest
17 สิงหาคม 2559
ได้ส่งนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
23 กรกฎาคม 2559
ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก คโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
23 กรกฎาคม 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
25 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
25 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศงานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
19 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 4งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
19 พฤศจิกายน 2559
อันดับ 5การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
19 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศการแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ
18 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศการแข้งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ
18 พฤศจิกายน 2559
รางวัลชมเชยรประกวดเขียนเรียงความเรื่อง วัฒธรรมในอาเซียนที่ควรรู้
9 ตุลาคม 2559
รองชนะเลิศอันดันที่ 3การแข่งขันขี่ม้า
8 กันยายน 2559
รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
5 กันยายน 2559
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
3 กันยายน 2559
ผลการแข่งขันรายการชิงแชมป์ภาคกลาง Tiger thai song ki toung cup ครั้งที่ 12
25 สิงหาคม 2559
รางวัลชมเชย + เงินรางวัล 1,000 บาท (ได้ลำดับที่ 4 รายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
19 สิงหาคม 2559
ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมรายการแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.ต้น สิ่งประดิษฐ์
19 สิงหาคม 2559
การแข่งขันระดับภาคกลาง และได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโครงการต้นกล้าพลังงาน
19 สิงหาคม 2559
รางวัลชนะเลิศ ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Change The World Speech Contest ครั้งที่ 4 / 2559
17 สิงหาคม 2559
ผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
3 สิงหาคม 2559
ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
23 กรกฎาคม 2559
ผู้นำองค์กรดีเด่น
3 มิถุนายน 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรายการแข่งขัน มารยาทไทย
21 กรกฎาคม 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ พร้อมรับโล่รางวัลเนื่องในงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2559 รายาารแข่งขัน วาดภาพในหัวข้อ น้อมรำลึกสมเด็จย่า
22 กรกฎาคม 2559
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
14 กรกฎาคม 2559
เหรียญทองการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันการสร้าง Wed Application ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Web Editorม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันร้อนเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
21 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
21 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการประกวดเล่านนิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
21 กุมภาพันธ์ 2560
เหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
26 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
26 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงินการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.4-ม.6
28 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผัดสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
29 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
29 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกได้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
29 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงินการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว)และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.1-ม.3
29 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงินการแข่งขันการทำอาการคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)ม.4-ม.6
29 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ป.4-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ปี 2559มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
14 กรกฎาคม 2559
การแข่งขันว่ายนำ้ Bangkok Swimming 2016
22 พฤษภาคม 2559
เหรียญเงินการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครืการแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความสูง 100 ซ.ม.
29 เมษายน 2559
รางวัลเกียรติเหรียญเงิน รายการ การแข่งขัน อัจฉริยภการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง รายการ การแข่งขัน อั
17 กุมภาพันธ์ 2559
เหรียญทองการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลเหรียญทองได้รับเกียรติบัตร การแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาว ระดับชั้นประถมศึกาาปีที่ 4-6
17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวั
21 กุมภาพันธ์ 2559
เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 1แข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองการประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลเหรียญทอง รายการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ปการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลเหรียญเงิน รายการเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป-6 อันดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลเหรียญทอง รายการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2559
ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
21 สิงหาคม 2559
เหรียญเงินการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช (OPEC AWARDS) จาก
10 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลเหรียญทอง รายการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อันดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลอันดับ 5 การแข่งขันกีฬา ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื
17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลหรียญทอง+ โล่รางวัลชนะเลิศ รายการ การแข่งขัน โครงการบัญชีครัวเรือน
21 มกราคม 2559
รางวัลหรียญทองแดง การแข่งขัน เขียนแผนธุรกิจ
23 มกราคม 2559
รางวัลหรียญทอง รายการ การแข่งขัน โครงการยุวมัคคุเทศก์
21 มกราคม 2559
รางวัลหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ การแข่งขัน โครงการบัญชีครัวเรือน
21 มกราคม 2559
รางวัลหรียญเงิน งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน นนทบุรี การแข่งพูดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
17 มกราคม 2559
รางวัลหรียญเงิน งาน มหกรรมวันการศึกษาเอกชน นนทบุรีการแข่งขันพิธีกร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
17 มกราคม 2559
รางวัลเหรียญทองแดง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเ การแข่งขันเทคนิคการนำเสนอสินค้า และบริการ
17 มกราคม 2559
รางวัลเหรียญทองแดง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเ
17 มกราคม 2559
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึ
21 มกราคม 2559
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึ
17 มกราคม 2559
เหรียญเงินการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ การะดาษ ปฐมวัย
30 พฤศจิกายน 2559
ผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
12 พฤษภาคม 2559
ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครู
16 มกราคม 2559
คุณครูที่ได้รับรางวัล หนึ่งครูแสนดี ครูในดวงใจ ครู
16 มกราคม 2559
ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
30 พฤศจิกายน 2559
ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์แปลไทย ป1.-ป.3
20 กุมภาพันธ์ 2560
ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
30 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1 ธันวาคม 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor) ป.4-ป.6
14 พฤศจิกายน 2559
เหรียญทองแดงการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentaion) ป.4-ป.6
1 ธันวาคม 2559
เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิก(E-book)ป.4-ป.6
1 ธันวาคม 2559
รองชนะเลิศอันดับที่ 2การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
29 พฤศจิกายน 2559
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื การแข่งขันขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ความสูง 100 ซ.ม.
29 เมษายน 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชาระดับประเทศ ลำดับที่ 4 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (สังกัดเอกชน
28 เมษายน 2559
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐโรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net)ชั้น ม.6 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 5 วิชา สูงกว่าค
28 เมษายน 2559
รางวัลเหรียญเงินรายการงานมหกรรมวันวิชาการศึกษาเอกชนนทบุรี การแข่งขันโครงการด้านพลังงาน (Enery)
17 กุมภาพันธ์ 2560
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน รายการ แข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
17 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
10 กุมภาพันธ์ 2560
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved