ภาพกิจกรรม : ติว วิชาคณิตศาสตร์เพื่อการแข่งขัน คาบ After class โดย ดร.ปราโมทย์ ขจรภัย ชั้น ป5/11-12 แผนการเรียน ITP วันที่ 25 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved