ภาพกิจกรรม : ค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(หันตรา)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่24-26 มิ.ย.65 วันที่ 26 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved