ภาพกิจกรรม : กิจกรรมวันเสาร์ห้องเรียน ITP ป.5 วันที่ 25 มิถุนายน 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved