ภาพกิจกรรม : สรุปรางวัลงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 70 วันที่ 16 ธันวาคม 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved