ภาพกิจกรรม : ประชุมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 21 มีนาคม 2566
รายละเอียดกิจกรรม : ประชุมปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 มอลโล่ครูเกษียณ และมอบแหวนครูทำงานครบ 25 ปี
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved