รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ รองชนะเลิศอันดับที่2
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่2
จากการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ นายณัฎฐชัย ใจผาวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายฆฤณ มาสง
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved