รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
สถานที่แข่งขั้น ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเพิ่มพูล ธีระธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 2/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved