รายะเอียดผลงาน : Bangkok Open internationl taekwondo championship 2022 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน Bangkok Open internationl taekwondo championship 2022
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. วริทธิ์นันท์ โคตรพัฒน์ ป.4/5 ได้รางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขัน Bangkok Open internationl taekwondo championship 2022 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved