รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 แผนกปฐมวัย เหรียญทอง 2 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ แผนกปฐมวัย เหรียญทอง 2 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด แผนกปฐมวัย ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทอง 2 รายการ 1. เหรียญทองแดง อันดับ 33 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ด.ช. ธนกร กรอบจินดา / ด.ญ. ธัญชนก พุ่มเรียบ / ด.ญ. นภัสสร เขียวงาม 2. เหรียญทองแดง อันดับ 52 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ด.ญ. กรองขวัญ ชินพีระเสถียร / ด.ญ. พิมพ์พรรณ เจริญพร / ด.ช. ศีลเศรษฐ์ แก้วศรีสุข
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved