รายะเอียดผลงาน : รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 มกราคม 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รายการงานมหกรรมวันวิชาการศึ
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงศิรประภา น่วมทิม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved