รายะเอียดผลงาน : รางวัลอันดับ 5 การแข่งขันกีฬา ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลอันดับ 5 การแข่งขันกีฬา ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาววรัมพร เอกตระกูล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved