รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทอง รายการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อันดับ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทอง รายการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อันดับ
จากการแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved