รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลเหรียญทอง รายการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญทอง รายการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.
จากการแข่งขัน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวธิตาภา เปรมวงศ์ศิริ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved