รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปห์กรรมนักเรียน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวณัฐศศิ ฉ่ำตาก้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวเขมิกา ผลอินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวเอรีญา ยิ้มประเสริฐ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ผู้ควบคุม นางพิสมัย บุญกาวิน

นางเบญจมาศ ปิยะธรรมธาดา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved