รายะเอียดผลงาน : มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ปี 2559
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
รางวัลที่ได้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ปี 2559
จากการแข่งขัน มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ
สถานที่แข่งขั้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต
รายละเอียด มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับประเทศ แบรนต์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved