รายะเอียดผลงาน : ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
รางวัลที่ได้ -
จากการแข่งขัน ร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 4
สถานที่แข่งขั้น มหาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รายละเอียด โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก เด็กชายกรกฤช อิศรัตน์ ได้เข้าร่วมประกวด
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายกรกฤช อิศรัตน์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved