รายะเอียดผลงาน : ผลการแข่งขันรายการชิงแชมป์ภาคกลาง Tiger thai song ki toung cup ครั้งที่ 12
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ -
จากการแข่งขัน ผลการแข่งขันรายการชิงแชมป์ภาคกลาง Tiger thai song ki toung cup ครั้งที่ 12
สถานที่แข่งขั้น ศูนย์กีฬาเทศบาล จังหวัด นครปฐม
รายละเอียด 1 ด.ช. ทัชชกร วังวัฒนา ป.4/1 ได้เหรียญ ทองแดง 2 ด.ญ. ณัฐพร ชาวสวน ม2/2 ได้เหรียญ ทองแดง 3 ด.ช. เมธิชัย คงสุข ป2/12 ได้เหรียญ เงิน 4 ด.ช. ศิวา สร้อยสม ป.4/6 ได้เหรียญ เงิน 5 ด.ช. ณภัทร บุดาเพ็ง ป.6/5 ได้เหรียญ เงิน 6 ด.ช. วรพนธ์ ปพนพันธนันท์ ป6/5 ได้เหรียญ เงิน 7 ด.ช. ปิยะพล แพงแก้ว ม.1/3 ได้เหรียญ เงิน 8 ด.ญ. กัลยาภรณ์ กุลชร ณ อยุธยา ม.2/5 ได้เหรียญ เงิน 9 นายกฤชดากร พันธุ์ชื่น ม.5/4 ได้เหรียญ เงิน 10 ด.ช. ขรรค์เงิน สุวรรณ ป.3/9 ได้เหรียญ ทอง 11 ด.ช. ธนรัตน์ บัวคลี่ ป.4/6 ได้เหรียญ ทอง 12 ด.ญ. กวิสรา บูรณ์ปอง ป.5/4 ได้เหรียญ ทอง 13 ด.ช. ธนธัส พิบูลย์ ป.5/8 ได้เหรียญ ทอง 14 ด.ช. รชต อิสรางกูล ณ อยุธยา ป.6/7 ได้เหรียญ ทอง 15 ด.ช. ศิวกร เล้าอารีย์กิจ ป.6/6 ได้เหรียญ ทอง 16 ด.ช. ยศพงศ์ รอดเกลี้ยง ป.6/8 ได้เหรียญ ทอง 17 ด.ญ. กิตติญาดา พันธุ์ชื่น ป.6/5 ได้เหรียญ ทอง 18 ด.ช. กรธวัช ขาวล้ำเลิศ ม.2/4 ได้เหรียญ ทอง 19 ด.ช. ศุภวิชญ์ ไส้เพี้ย ม.1/7 ได้เหรียญ ทอง 20 ด.ช. วิชัย อินอ่อน ป.5/2 ได้เหรียญ ชมเชย 21 ด.ช. ปธานิน พุ่มชา ป.4/10 ได้เหรียญ ชมเชย 22 ด.ช. กิตติศักดิ์ รอดเกลี้ยง ป.5/4 ได้เหรียญ ชมเชย 23 ด.ช. หิรัณยาภัทร บรรลือฤทธิ์ ป.5/7 ได้เหรียญ ชมเชย
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved