รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันขี่ม้า รองชนะเลิศอันดันที่ 3
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 8 กันยายน 2559
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดันที่ 3
จากการแข่งขัน การแข่งขันขี่ม้า
สถานที่แข่งขั้น ด.ญ. วรัมพร เอกตระกูล นักเรียนชั้น ม1/1 โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้เข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้า ในรายการ maxwin show jumping lwague ประจำปี2016 ณ สนาม Royal Horse Guard Maxwin Arena
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาววรัมพร เอกตระกูล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved