รายะเอียดผลงาน : โล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการ
ปีการศึกษา 2559
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
รางวัลที่ได้ โล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการ
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จรูญ พจน์สุนทร ผู้จัดการโรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved