รายะเอียดผลงาน : อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ เหรียญทอง อันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับที่ 2
จากการแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวชัญญา แตงเงิน

เด็กชายนาย วิธวินท์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved