รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน A-Math รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
จากการแข่งขัน การแข่งขัน A-Math
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายนิธิ สุวิรัตนภัส

นายพัชรพล เพ็ชร์คุ้ม
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved