รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3 เหรียญเงิน ได้ลำดับที่ 6
ปีการศึกษา
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 มีนาคม 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน ได้ลำดับที่ 6
จากการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับ ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายภูชิสส์ พิทยรุ่งโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพีรวุฒิ พาพรหม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพีรวิชญ์ พาพรหม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved