รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียน ม.ต้น เหรียญเงิน อันดับ ที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน อันดับ ที่ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียน ม.ต้น
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวนุชนารถ สายสีแก้ว

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved