รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขัน ตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายชยพล ธรรมธรธนดล

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved