รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ(Crossword Game) รางวัลหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ(Crossword Game)
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงอภิสรา จิตรจักร

นางสาวปัณฑิตา วงษ์สุทิน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved