รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (Splling Bee) ชนะเลิศหรียญทอง อันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศหรียญทอง อันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขัน ภาษาอังกฤษ (Splling Bee)
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายกรกฤช อิศรัตน์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved