รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศหรียญทอง อันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศหรียญทอง อันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวตรังคิณี นารอต

นางสาวพัชราภา สุรานาวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved