รายะเอียดผลงาน : รายการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-3 รางวัลชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขัน รายการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-3
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเด็กหญิง ขวัญจิรา

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved