รายะเอียดผลงาน : รายการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเครียง ป.4-ป.6 รางวัลเหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ รางวัลเหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเครียง ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกานต์จริยา จารุสภา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปิยานุช โชติพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปานทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved