รายะเอียดผลงาน : รายการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 มีนาคม 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน รายการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงจินต์จุฑา สุนารักษ์
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

นางสาวอลิน ปรีชามาตย์
ประถมศึกษาปีที่ 6/1

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved