รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 12 ปี รายการลูกช้างคัพ ชนะเลิศอันดับที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 22 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับที่ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันบาสเก็ตบอล รุ่น 12 ปี รายการลูกช้างคัพ
สถานที่แข่งขั้น สนามไทย - ญี่ปุ่น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายศักดิ์ปรินทร์ ฉายดวงฤดีพร
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายจำเริญ สุขวิทย์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายเด็กชาย วรเมธ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายธรรมสรณ์ สุวรรณปราโมทย์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายวิชญ์ภาส หาญเวช
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายเด็กชาย จักรภัทร
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายพัทธนสิน ตั้งเสถียรพันธุ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพัชรพล ท่าทราย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุชีวะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายฉัตรมงคล สมอหอม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved