รายะเอียดผลงาน : แข่งขัน ตอบปัญหาดาราศาสตร์ หรียญทอง อันดับที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ หรียญทอง อันดับที่ 2
จากการแข่งขัน แข่งขัน ตอบปัญหาดาราศาสตร์
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเพ็ญพิชชา กิ่งสดศรี

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved