รายะเอียดผลงาน : โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์ ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ ที่ 1
จากการแข่งขัน โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
สถานที่แข่งขั้น รายการ การแข่งขัน มารยาทไทย ม.ปลาย
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงเกศรัตน์ คำเสนาะ

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved