รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน มารยาทไทย ม.ต้น เหรียญทอง อันดับ ที่ 2
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง อันดับ ที่ 2
จากการแข่งขัน การแข่งขัน มารยาทไทย ม.ต้น
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายนาย ชัยนันต์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved