รายะเอียดผลงาน : กีฬาบาสเกตบอล รายการ Sponsor Basketball Thailand Championship รองชนะเลิศ ระดับ 3
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 25 สิงหาคม 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศ ระดับ 3
จากการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอล รายการ Sponsor Basketball Thailand Championship
สถานที่แข่งขั้น จ.นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายศักดิ์ปรินทร์ ฉายดวงฤดีพร
มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายจำเริญ สุขวิทย์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายเด็กชาย วรเมธ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายธรรมสรณ์ สุวรรณปราโมทย์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายวิชญ์ภาส หาญเวช
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายเด็กชาย จักรภัทร
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นายพัทธนสิน ตั้งเสถียรพันธุ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายพัชรพล ท่าทราย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายสุชีวะ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นายฉัตรมงคล สมอหอม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved