รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย) รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 9 กันยายน 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 14 ปี (ชาย)
สถานที่แข่งขั้น รายการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายชัยธัช ป้อมแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved