รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ อายุไม่เกิน 14 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 9 กันยายน 2558
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายคู่ อายุไม่เกิน 14 ปี
สถานที่แข่งขั้น รายการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด ชัยธัช ป้อมแก้ว (ม. 2/5) และ พีรพล วิจิตรกุล (ม. 3/3)
ผู้ที่ได้รับ นายชัยธัช ป้อมแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved