รายะเอียดผลงาน : รายการ แข่งขัน A-MATH ระดับชั้น ป.4-6 เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับที่ 3
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2558
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรเหรียญทอง อันดับที่ 3
จากการแข่งขัน รายการ แข่งขัน A-MATH ระดับชั้น ป.4-6
สถานที่แข่งขั้น โรงเรียนกสิธรเซ็นต์ปีเตอร์
รายละเอียด ธัญภร สรรพอาสา (ป. 6/12) กนกวรรณ สายสีแก้ว (ป. 6/12)
ผู้ที่ได้รับ นางสาวกนกวรรณ สายสีแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved