รายะเอียดผลงาน : รายการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป4.-ป.6 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2558
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน รายการ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป4.-ป.6
สถานที่แข่งขั้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงอภิสรา จิตรจักร

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved