รายะเอียดผลงาน : คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 6 เมษายน 2560
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
สถานที่แข่งขั้น เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายปัญญวัฒน์ อาจเขียน

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved