รายะเอียดผลงาน : ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายกรธวัช ขาวล้ำเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายยศพงศ์ รอดเกลี้ยง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นายปธานิน พุ่มชา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved