รายะเอียดผลงาน : ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2560
ประเภทผลงาน
วันที่ 12 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน ชิงแชมป์ภาคกลาง TIGER THAI SONG KI YOUNG CUP ครั้งที่ 13
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นางสาวเด็กหญิง ณัฐพร

เด็กชายปิยะพล แพงแก้ว

เด็กหญิงกวิสรา บูรณ์ปอง

นายธนธัส พิบูลย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นายทัชชกร วังวัฒนา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายธนรัตน์ บัวคลี่
มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

เด็กชายเมธิชัย คงสุข
ประถมศึกษาปีที่ 5/14

ผู้ควบคุม นายศิริพงษ์ สร้อยสม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved