รายะเอียดผลงาน : คณิตศาสตร์และคณิต เลขโจทย์ ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์และคณิต เลขโจทย์
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายเจนกิจ ภูสะพาน
ประถมศึกษาปีที่ 6/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved